fbpx
 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Кинезитерапевтични услуги предлагани от нас
01

  • Кинезитерапия при травми на опорно-двигателния апарат, включително следоперативно възстановяване (горен, долен крайник, гръбначен стълб).
  • Изправителна лечебна физкултура при мекотъканни (функционални) и структурни деформации на гръбначния стълб.
  • Лечебен масаж
02

  • Кинезитерапия при спортни травми.
  • Кинезитерапия при увредена централна и периферна нервна система.
  • Кинезитерапия при детска травматология.
  • Кинезиотейпинг.
  • Водене на групи за общоукрепваща лечебна физкултура (профилактика).
1591b3ccae25601304cf1db35ff2537f