КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Кинезитерапевтични услуги предлагани от нас
01

 • Кинезитерапия при травми на опорно-двигателния апарат, включително следоперативно възстановяване (горен, долен крайник, гръбначен стълб).
 • Изправителна лечебна физкултура при мекотъканни (функционални) и структурни деформации на гръбначния стълб.
03

 • Възстановителната дейност се извършва в партньорство с д-р Валентин Великов, лекар на националния отбор по футбол
02

 • Кинезитерапия при спортни травми.
 • Кинезитерапия при увредена централна и периферна нервна система.
 • Кинезитерапия при детска травматология.
 • Кинезиотейпинг.
 • Водене на групи за общоукрепваща лечебна физкултура (профилактика).
1591b3ccae25601304cf1db35ff2537f

КОНТАКТИ

 • д-р Валентин Великов +359 889 524 439
 • Калин Ангелов, кинезитерапевт +359 884 040 478
 • Захари Дангулев +359 895 424 889