fbpx

Цени

НА НАШИТЕ УСЛУГИ
Deep tissue / Individual Massage
Дълбокотъканен / Индивидуален Масаж
30 min / 60 min – 30 мин. / 60 мин.
60 bgn / 90 bgn
Classic Finland Massage
Класически Финландски Масаж
30 min / 60 min – 30 мин. / 60 мин.
50 bgn / 80 bgn
Medical Massage
Лечебен Масаж
45 min / 80 min – 45 мин. / 80 мин.
80 bgn / 110 bgn
Head and Facial Massage
Масаж на Глава и Лице
30 min – 30 мин.
60 bgn
Anti-Cellulite Massage
Антицелулитен Масаж
45 min – 45 мин.
85 bgn
The price of 10x Anti-Cellulite Massage (one therapy)
Антицелулитна терапия от 10 процедури
700 bgn

Chiropractic, Pilates, Rehabilitation, Cupping, Short consultation of target exercises are included in case of need in every procedure. The purpose is to take care of each one individually. Choosing the best tools to achieve his balance and health. 

Хидропрактика, Пилатес, Рехабилитация, Вендузи и кратка консултация за целеви специализирани упражнения, се включват при нужда към всяка процедура. Целта е да се погрижим индивидуално за всеки клиент по най-добрия начин и да постигнем баланс и здраве. 

Head Massage
Масаж на Глава
20 min – 20 мин.
50 bgn
Foot Massage
Масаж на Ходила
20 min – 20 мин.
50 bgn
Sports Preparatory Massage
Спортен Подготвителен Масаж
/ before workout / преди тренировка /
15 min – 15 мин.
30 bgn
Sport Recreation Massage
Спортен Възстановителен Масаж
/ after workout / след тренировка /
60 min – 60 мин.
99 bgn
Extra Head Massage
Допълнителен Масаж на Глава
10 min – 10 мин.

20 bgn

Extra Foot Massage
Допълнителен Масаж на Ходила
10 min – 10 мин.

25 bgn